Geodezja inżynieryjno-przemysłowaNasza firma od lat świadczy usługi z dziedziny geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Podejmowane działania obejmują kompleksową obsługę geodezyjną procesu budowlanego oraz monitoring obiektów budowlanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

 • Prowadzimy prace związane z geodezyjnym nadzorem różnorodnych inwestycji na każdym etapie ich realizacji
 • Wykonujemy mapy do celów projektowych
 • Z dokładnością przygotowujemy geodezyjne opracowania projektów inwestycji
 • We współpracy z uczestnikami procesu budowlanego jesteśmy w stanie zaprojektować system monitorujący zachowanie obiektów budowlanych w otoczeniu prowadzonej inwestycji
 • Wykonujemy pomiary inwentaryzacyjne wszelkiego typu obiektów budowlanych oraz maszyn
 • Wykorzystujemy najnowsze systemy pomiarowe
Zajmujemy się także szczegółowym prowadzeniem i dokumentowaniem prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji:
 • Drogowych
 • Kolejowych
 • Tunelowych
 • Wodnych
 • Wielkogabarytowego budownictwa ogólnego i przemysłowego
Dla naszych pracowników geodezja inżynieryjno-przemysłowa nie ma tajemnic. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku, które wyróżniają się precyzyjną znajomością norm w dziedzinie geodezji, kartografii oraz przepisów prawnych. Realizujemy wszystkie etapy prac począwszy od zaprojektowania sieci punktów geodezyjnych stanowiących osnowę realizacyjną dla planowanej inwestycji, przez realizację na pomiarach powykonawczych skończywszy. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że możemy nazywać się specjalistami we współpracy z uczestnikami procesu inwestycyjnego.