Geodezyjna obsługa budowyNasza firma od lat bierze udział przy realizacji inwestycji budowlanych. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różnorodne czynności niezbędne w budownictwie ogólnym i przemysłowym, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych. Należą do nich:

  • Geodezyjna obsługa budowy oraz montażu obiektu budowlanego, wytyczenie głównych osi konstrukcyjnych budynku
  • Kontrola pionowości i geometrii konstrukcji stalowych obiektów kubaturowych, takich jak hale magazynowe, produkcyjne, biurowce
  • Pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu oraz budynków i budowli sąsiadujących z realizowaną inwestycją
  • Zapewnienie bezpieczeństwa budowy poprzez pomiary kontrolne w trakcie procesu budowlanego
  • Wytyczenie projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci: wodociągowych, gazowniczych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz technologicznych
  • Wytyczenie elementów zagospodarowania terenu – dróg dojazdowych, miejsc postojowych, ciągów pieszych i rowerowych, terenów zielonych, placów zabaw oraz miejsc rekreacji i wypoczynku
  • Wytyczenia miejsc nasadzenia drzew i krzewów oraz elementów małej architektury w szczególnie wymagających pracach związanych z rewitalizacją zabytkowych placów i terenów będących pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • Wytyczenie osi oraz krawędzi nowych lub przebudowywanych dróg, kontrola położenia kolejnych warstw podbudowy oraz mas asfaltobetonowych
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub elementów obiektów i zebranie informacji o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu
W rozumieniu naszej firmy geodezyjna obsługa budowy to priorytet w tworzeniu inwestycji budowlanych. Dlatego dokładamy najwyższych starań, by wszystkie świadczone czynności były wykonane z jak największą dokładnością. Wieloletnie doświadczenie w geodezyjnej obsłudze budowy pozwoliło na zdobycie bezcennej wiedzy. W pracy wykorzystujemy sprzęt renomowanych producentów zapewniający maksymalną dokładność wykonywanych pomiarów.