Inwentaryzacje posadzek przemysłowychWykonujemy szczegółowe inwentaryzacje posadzek przemysłowych, dbając o zachowanie odpowiedniej dokładności przy ich pomiarze. Istnieje możliwość zobrazowania na rzutach budynku rozmieszczenia występujących elementów punktowych i liniowo-powierzchniowych w posadzce (kotwy, odwodnienia liniowe, itp.). Realizujemy wszystkie czynności geodezyjne związane z inwentaryzacją posadzek:

  • Wykonujemy pomiary niwelacyjne w celu zachowania prawidłowej wysokości posadzki
  • Kontrolujemy na bieżąco prace związane z osiągnięciem właściwej płaskości
  • Precyzyjnie wytaczamy rozmieszczenie elementów infrastruktury, ścian działowych, urządzeń, fundamentów i pozostałych obiektów
  • Sporządzamy pisemne opracowanie inwentaryzacji powykonawczej niezbędnej do odbioru
Jesteśmy specjalistami w prowadzeniu działań geodezyjnych podczas budowy posadzek przemysłowych. Oferujemy także nadzór podczas późniejszej eksploatacji. Służymy pomocą w trakcie remontu posadzki, inwentaryzując dotychczasowy jej stan i pomagając w jej odtworzeniu. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu, jesteśmy w stanie wykonać pomiary z maksymalną dokładnością.