Inwentaryzacje powykonawcze budynków i budowliBy móc pełnoprawnie korzystać z budynku, konieczne jest zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac budowlanych. Jednym z niezbędnych dokumentów jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Celem prac jest odnotowanie wszelkich zmian, które pojawiły się od momentu rozpoczęcia budowy oraz udowodnienie zgodności z projektem budowlanym.

Inwentaryzacje powykonawcze budynków i budowli nie stanowią dla nas najmniejszego problemu. Nasza firma zajmuje się przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz operatu geodezyjnego, na podstawie dokonania szczegółowych pomiarów.

W ramach zlecenia zapewniamy Państwu fachowe doradztwo, a wynikiem naszych prac są:

  • Mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku/budowli wraz z zagospodarowaniem działki lub terenu
  • Naniesienie zmian na mapę zasadniczą prowadzoną przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie przekażemy odpowiednio przygotowaną dokumentację
  • Dodatkową dokumentację, o ile jest wymagana, dla gestorów sieci, niezbędną do uruchomienia dostaw mediów, np. wody, gazu, prądu, odbioru ścieków