Inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego (prąd, woda, gaz, kanalizacja)Prowadzimy w pełni profesjonalne inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego – prąd, woda, gaz, kanalizacja. Rezultatem pomiaru jest uzyskanie informacji o położeniu przestrzennym urządzeń podziemnych i ich elementów naziemnych oraz parametrów technicznych, służących do bezproblemowego ustalenia szczegółowej lokalizacji uzbrojenia terenu.

Działania naszej firmy nie ograniczają się jedynie do podstawowych czynności. Z pełnym zaangażowaniem przygotowujemy wytyczenia sieci uzbrojenia terenu, uwzględniając informacje zawarte w projekcie budowlanym.

  • Wykonujemy pomiary geodezyjne z wytyczeniem nowych i istniejących już sieci uzbrojenia podziemnego
  • Stosujemy pośrednie i bezpośrednie metody pomiaru inwentaryzacyjnego uzbrojenia terenu
  • Poddajemy analizie zgodność usytuowania wykonanych sieci z danymi zawartymi w projekcie
  • Prowadzimy prace umożliwiające zlokalizowanie zasypanych przewodów uzbrojenia podziemnego
  • Efekty pracy nad inwentaryzacją sieci uzbrojenia podziemnego wprowadzane są na mapę zasadniczą