Mapy do celów prawnychMapy do celów prawnych niezbędne są do formalnego przedstawienia stanu nieruchomości, niektórych danych z ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków. Mapy do celów prawnych przygotowywane są w postaci opracowań kartograficznych i służą głównie jako załącznik do wniosków właścicieli w różnych sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz w procesach sądowych. Zespół doświadczonych geodetów czuwa nad wszelkimi sprawami formalnymi. Przygotowane przez nas mapy zawierają szczegółową dokumentację, są zgodne z wymaganymi klauzulami urzędowymi. W efekcie szczegółowo przedstawiają stan faktyczny nieruchomości. Nasza firma od lat zajmuje się przygotowywaniem różnego rodzaju map do celów prawnych:

  • Sprzedaży lub zasiedzenia nieruchomości
  • Zniesienie współwłasności lub podziału spadku w postaci nieruchomości
  • Ubiegania się o zwrot lub odszkodowanie za nieruchomości
  • Ujawnienia lub założenia praw w księdze wieczystej
  • Określenia służebności przejścia lub przejazdu.