Precyzyjne pomiary suwnicZachowanie bezpieczeństwa podczas budowy jest absolutnym priorytetem. Dlatego oprócz geodezyjnej obsługi budowy, należy zadbać o profesjonalne monitorowanie stanu maszyn i konstrukcji. Nasi geodeci dokonają profesjonalnych pomiarów oraz zadbają o właściwe i bezpieczne działanie wykorzystywanych urządzeń. Dysponujemy innowacyjnymi metodami pomiaru, opartymi o wykorzystanie najnowszych i najdokładniejszych technologii. Zapewniamy dokładne i systematyczne obserwowanie stanu torowiska suwnicy, elementów konstrukcyjnych oraz innych podzespołów. Precyzyjne pomiary suwnic to nasza specjalność. Pomiar może obejmować szeroki zakres warunków geometrycznych, jakie powinny być spełnione, aby suwnica działa prawidłowo i nie generowała dodatkowych kosztów z tytułu wzrostu zużycia energii, obniżenia komfortu pracy czy też szybszego zużycia szyn, kół i łożysk kół jezdnych.

Zakres wykonywanych pomiarów zależy od zleceniodawcy, do najczęściej wykonywanych należą:

  • Sprawdzenie prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej główki szyny jezdni podsuwnicowej
  • Sprawdzenie geometrii belek jezdni podsuwnicowej
  • Sprawdzenie rozstawu szyn względem rozstawu projektowego
  • Sprawdzenie prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej główki szyny mostu suwnicy
  • Sprawdzenie kół jezdnych suwnicy – ich równoległości względem szyn oraz rozstawu
  • Sprawdzenie skoszenia mostu suwnicy
Dzięki nowoczesnym technologiom pomiarowym, jesteśmy w stanie wyznaczyć ewentualne odchyłki od osiowości szyn nie tylko w sposób statyczny, ale również w sposób dynamiczny, w trakcie pracy suwnicy i jej przemieszczania po torowisku. Zastosowanie tej metody ma istotne znaczenie w sytuacji, kiedy z pomiaru statycznego wynika, że torowisko jest w dobrym stanie, a mimo to, w trakcie przemieszczania się suwnicy po torze występują problemy np. z jej zakleszczaniem się w określonych miejscach. Przyczyny takich problemów można znaleźć wykonując pomiar dynamiczny.