Wytyczenia budynkówWytyczenie budynku to niezbędna czynność do rozpoczęcia budowy. W zależności od wielkości budynku, obiektu budowlanego lub długości sieci czynność tą przeprowadza się jednorazowo, lub etapami, w miarę postępu prac budowlanych. Obowiązek wytyczenia budynku lub budowli wynika z Prawa Budowlanego. Wytyczenia można dokonać po otrzymaniu przez inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Warto mieć świadomość, że ewentualne błędy w wytyczeniu budynku mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, z brakiem odbioru końcowego przez Nadzór Budowlany i koniecznością rozbiórki budynku lub budowli. Dlatego tak istotny jest wybór solidnej firmy geodezyjnej do wykonania tej czynności. Jesteśmy doświadczonym zespołem geodetów, któremu mogą Państwo w pełni zaufać.

W skład kompleksowego wytyczenia budynku lub budowli wchodzi:

  • Sprawdzenie usytuowania punktów granicznych
  • Wytyczenie osi konstrukcyjnych
  • Wytyczenie obrysu budynku pod wykonanie wykopu
  • Wytyczenie przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu
  • Wyznaczenie wysokości posadowienia budynku, tzw. zera budowy
  • Skontrolowanie wytyczenia poprzez pomiar miar czołowych, pomiar odległości do granic nieruchomości i sąsiednich budynków
  • Sporządzenie szkicu tyczenia
  • Dopełniamy wszelkich formalności związanych z geodezyjnym wytyczeniem obiektów budowlanych