Wznowienia punktów granicznychWznowienie punktów granicznych polega na odtworzeniu przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych wyznaczających obrys działki w terenie i zostały wyznaczone wcześniej w oparciu o stan prawny nieruchomości. Jeśli granice działki nie są do końca znane, istnieje duża szansa, że uda się odtworzyć ich położenie w oparciu o archiwalne dokumenty znajdujące się we właściwym urzędzie miasta lub starostwie. Brak wiarygodnych informacji również nie uniemożliwia wyznaczenia punktów granicznych – geodeta analizuje dotychczasowy stan na gruncie, sprawdza powierzchnie przedmiotowej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio z nią graniczących, wysłuchuje stron postępowania i w przypadku zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości doprowadza do ustalenia przebiegu danej granicy i sporządzenia z tej czynności niezbędnej dokumentacji.

Proces wznowienia punktów granicznych w kilku najważniejszych punktach został przedstawiony poniżej.

  • Nasza firma przeprowadza szczegółową analizę dokumentacji archiwalnej dotyczącej przedmiotowej działki pod kątem możliwości wznowienia znaków granicznych poprzez
  • Wykonujemy geodezyjne pomiary sytuacyjne w oparciu o archiwalne szkice graniczne oraz współrzędne punktów granicznych pozyskane z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Przeprowadzamy czynności wznowienia znaków granicznych podczas tzw. spotkania granicznego na gruncie z właścicielem nieruchomości oraz właścicielami nieruchomości sąsiednich zakończone protokołem wznowienia lub ustalenia znaków granicznych.
  • Dopełnimy wszelkich procedur związanych ze stroną administracyjną